Privacy Statement

 

1. Algemeen

Finlantis is blij met uw interesse voor onze producten en uw bezoek aan deze website. Privacy en gegevensbescherming van klanten en internetgebruikers hebben voor Stadtwerke Nettetal GmbH hoge prioriteit. Daarom is ook de bescherming van persoonsgegevens van de users in al onze bedrijfsprocessen heel belangrijk.
We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de telkens toepasselijke wettelijke privacyvoorschriften voor de hieronder genoemde doeleinden.
Hieronder informeren wij u over de aard, omvang en het doel van het verzamelen, de verwerking en het gebruik van de voor uw registratie en de afhandeling van uw bestelling noodzakelijke persoonsgegevens en over uw recht van bezwaar.

 

2. Verantwoordelijke partij en contact

 

Verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens in de zin van bepalingen uit de privacywetgeving is::

Stadtwerke Nettetal GmbH, Leuther Str. 25
41334 Nettetal (D)
tel. +49 (0)2157 1205 0, fax +49 (0)2157 1205 129
e-mail: service@stadtwerke-nettetal.de

 

3. Gegevensregistratie en -gebruik

U kunt onze websites in principe anoniem bezoeken. We ontvangen enkel anonieme data (website van waaruit u bent doorgelinkt, IP-adres, datum en tijdstip van het bezoek). Deze informatie wordt uitsluitend voor statistische doeleinden en voor de optimalisatie van de website gebruikt. We vergelijken deze data niet met andere gegevensbronnen en voegen deze niet samen.

Zodra de gebruiker, bijvoorbeeld bij de online-aankoop van een cadeaubon voor een saunabezoek of wellnessbehandeling van FINLANTIS, vrijwillig persoonsgegevens (persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld, dus onder andere informatie die eventueel ook in combinatie met andere gegevens tot een persoon kunnen worden herleidbijv. naam en adres) invult, worden deze gegevens opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de bestelling. De gegevens worden alleen gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het maken van reclame voor andere producten, als de gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend conform de wettelijke regels van de Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wet op de gegevensbescherming) en Telemediengesetz (Telemediawet) gebruikt.

 

4. Cookies

We maken op onze website gebruik van cookies. Wanneer u onze websites bezoekt, slaan wij informatie in de vorm van een 'cookie' op uw computer op die we bij uw volgende bezoek automatisch herkennen.

Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser resp. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke string waarmee de browser eenduidig kan worden geïdentificeerd als de website opnieuw wordt bezocht.

Het gebruik van cookies helpt ons u onbeperkt gebruik van onze website aan te kunnen bieden. Met behulp van cookies maken we uw bezoek aan onze website zo comfortabel mogelijk. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om een website af te stemmen op uw interesses of om uw gebruikersnaam op te slaan zodat u deze niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te voeren.

 

4.1 Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies dienen voor de technisch perfecte werking van onze website. Ze zorgen voor de stabiliteit van de website en zorgen ervoor dat u veilig kunt inloggen. De lijst met cookies die hier wordt vermeld, informeert u over de door ons gebruikte noodzakelijke cookies.

 

Naam van Cookie / Pixel Aanbieder Dienstverlener Doel Geregistreerde data
fe_typo_user TYPO3 Software Finlantis Bevat PHP Session ID; Geldig voor het huidige bezoek ./.
showCookieBanner   Finlantis forces the Cookie banner to show ./.

De op deze manier van u verzamelde gegevens worden door technische maatregelen gepseudonimiseerd, zodat de gegevens niet meer aan u kunnen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van u opgeslagen. Als u onze websites bezoekt, wordt u door een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies en wordt u naar dit privacy statement verwezen. In dit verband wordt ook aangegeven hoe u het opslaan van cookies in de browserinstellingen kunt voorkomen.


Deze verwerking van bovengenoemde gegevens is noodzakelijk om de legitieme belangen van Finlantis te beschermen en wordt gerechtvaardigd door een belangenafweging ten gunste van Finlantis. Zonder het gebruik van deze cookies kunnen sommige functies van onze website niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs als u naar een andere webpagina gaat. Finlantis heeft ook een legitiem belang bij het verwerken van uw bovengenoemde gegevens, namelijk de bevordering van de verkoop van de eigen producten door de exploitatie van eigen, goed functionerende websites. Uw beschermingswaardige belang dat uw hierboven genoemde gegevens niet voor dit doel worden gebruikt, weegt niet op tegen dit legitieme belang van Finlantis, aangezien Finlantis deze gegevens op de juiste wijze gebruikt voor het beschreven verwerkingsdoel en u er ook belang bij hebt dat onze website klantvriendelijk is.

 

4.2  Duur van de opslag

De door de vereiste cookies aan ons doorgegeven informatie wordt door ons na ontvangst gedurende 24 uur opgeslagen en daarna automatisch verwijderd.

 

5. Algemene informatie over onze social media-accounts

Voor de hier aangeboden informatiedienst maken wij gebruik van het technische platform en de diensten van de volgende aanbieders:
•    Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
•    Instagram, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Wij willen je erop wijzen dat je deze fanpagina, het social media-aanbod en de bijbehorende functies op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, een beoordeling geven). De informatie op deze pagina is tevens te vinden op onze website.
Wanneer je onze social media-pagina’s bezoekt, verzamelt de desbetreffende aanbieder onder andere je IP-adres en andere informatie die in de vorm van cookies op je device aanwezig is. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de accounts en de fanpagina's, statistische informatie te verstrekken over het gebruik van de accounts en de fanpagina's.

Meer informatie daarover is te vinden via onderstaande links:

•             http://de-de.facebook.com/help/pages/insights

•             https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875

 

De in dit kader over jou verzamelde gegevens worden door de desbetreffende aanbieder verwerkt en daarbij eventueel doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Welke informatie de desbetreffende aanbieders ontvangen en hoe deze wordt gebruikt, wordt in algemene bewoordingen door de desbetreffende aanbieders beschreven in hun richtlijnen voor het gebruik van gegevens. Daar vind je ook informatie over hoe je contact kunt opnemen met de desbetreffende aanbieder en over de instelmogelijkheden voor advertenties. De richtlijnen voor het gebruik van gegevens zijn te vinden via onderstaande links:

•             http://de-de.facebook.com/about/privacy

•             https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

•             https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875

 

Op welke manier de betreffende aanbieder de gegevens van het bezoek aan de pagina's en accounts voor eigen doeleinden gebruikt, in welke mate activiteiten op de Facebook-pagina aan individuele gebruikers worden gekoppeld, hoe lang de betreffende aanbieder deze gegevens opslaat en of gegevens van een bezoek aan derden worden doorgegeven, wordt door de desbetreffende aanbieder niet sluitend en duidelijk gecommuniceerd en is ons niet bekend. Bij het oproepen van een pagina van de desbetreffende aanbieder wordt het aan jouw device toegewezen IP-adres aan de betreffende aanbieder doorgegeven. Volgens informatie van de desbetreffende aanbieders wordt dit IP-adres geanonimiseerd (bij ‘Duitse’ IP-adressen). De desbetreffende aanbieders slaan daarnaast informatie op over de devices van hun gebruikers (bijv. als onderdeel van de functie ‘bericht over accountactiviteit’); in voorkomende gevallen kan de desbetreffende aanbieder op die manier IP-adressen koppelen aan individuele gebruikers.
Wanneer je als gebruiker bij de desbetreffende aanbieder bent ingelogd, wordt een cookie met je aanmeldings-ID op jouw device opgeslagen. Hierdoor kan de desbetreffende aanbieder nagaan dat je deze pagina hebt bezocht en hoe je deze hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere pagina's van de desbetreffende aanbieder. Via like/share-knoppen die in websites zijn geïntegreerd, is het voor de desbetreffende aanbieders mogelijk om je bezoeken aan deze websitepagina's te registreren en te koppelen aan je profiel. Op basis van deze gegevens kan inhoud of reclame worden getoond die op jou is afgestemd.
Indien je dit wilt vermijden, dien je je uit te loggen bij de desbetreffende aanbieder of de functie ‘ingelogd blijven’ te deactiveren, de op jouw device aanwezige cookies te verwijderen en je browser af te sluiten en deze opnieuw op te starten.
Wanneer je gebruikmaakt van de interactieve functies van de pagina (liken, commentaar geven, delen, berichten enz.), verschijnt er een loginscherm van de desbetreffende aanbieder. Na het inloggen ben je voor de aanbieder weer herkenbaar als specifieke gebruiker.
Informatie over hoe je de aanwezige informatie kunt beheren of wissen is te vinden op de volgende hulppagina’s:

•             https://de-de.facebook.com/about/privacy#

•             https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875

 

Als aanbieder van de informatiedienst verzamelen en verwerken wij geen andere gegevens over je gebruik van onze dienst.

De actuele versie van dit privacy statement vind je onder het punt ‘Privacybescherming’ op onze Facebook- en Instagrampagina. 

 

6. Ontvangers van uw persoonsgegevens

6.1 Derden en opdrachtverwerkers

Een overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats tenzij

  •  dit noodzakelijk is om aan contractuele verplichtingen te voldoen,
  •  de gebruiker heeft ingestemd met de overdracht,
  •  dit door een instantie wordt vereist of een wettelijk voorschrift betreft.

Mogelijke ontvangers van uw gegevens zijn dienstverleners ten behoeve van installatie op locatie, dienstverleners ten behoeve van facturering en betalingen, telefonische klantenservice, bedrijven die betrokken zijn bij het gebruik van cookies en trackingpixels en andere partners die ons diensten leveren of waarmee wij samenwerken.
Gegevens worden niet aan opdrachtverwerkers verstrekt.

 

6.2 Ontvangers buiten de Europese Unie (EU)

Geen ontvangers buiten de EU.

 

 

7. Links

Dit privacy statement is van toepassing op de inhoud van deze website. Voorzover onze website links naar externe websites bevat, is dit privacy statement daarop niet van toepassing.

 

8. Uw rechten

In overeenstemming de wettelijke bepalingen (inclusief de mogelijk toepasselijke beperkingen van de DS-GVO [Duitse AVG] en / of de BDSG-nieuw [nieuwe Duitse wet inzake gegevensbescherming] kunt u de volgende rechten op ons doen gelden:

8.1 Informatie

U hebt dus het recht om informatie van ons te ontvangen over gegevens van u die bij ons zijn opgeslagen.

8.2 Correctie

Op uw verzoek corrigeren we de over u opgeslagen informatie als deze onjuist of onnauwkeurig is.

8.3 Verwijdering

Wanneer u dit wenst, zullen wij uw gegevens verwijderen tenzij andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn (bijv. wettelijke bewaarplichten) of wanneer er sprake is van een hoger belang van onze kant (bijv. om onze rechten en claims te verdedigen).

8.4 Beperking

Rekening houdend met de wettelijke vereisten kunt u van ons verlangen dat we de verwerking van uw gegevens beperken.

8.5 Gegevensoverdracht

U hebt ook het recht om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat of om deze aan een derde te verzenden. Daarbij dienen de wettelijke voorwaarden in acht te worden genomen.

8.6 Klacht

U hebt het recht om vragen te richten aan of klachten in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van de plaats waar u gewoonlijk verblijft of werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk plaatsvond. De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is de Landesbeauftragte voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging Noordrijn-Westfalen (www.ldi.nrw.de).

8.7 Herroepingsrecht

Als u ons een afzonderlijke toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment van intrekking onverlet.

8.8 Bezwaar

Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens (zie het kader voor meer informatie).
Om van deze rechten gebruik te kunnen maken, kunt u contact met ons opnemen via een van de onder punt 2 genoemde contactgegevens.

Informatie over uw recht van bezwaar

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van een belangenafweging of in het openbaar belang als hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende en legitieme redenen voor de verwerking zijn die opwegen tegen uw belangen, rechten en vrijheden, of in geval de verwerking voor het vaststellen, het indienen of de verdedigen van juridische claims dient.

We verwerken uw persoonlijke gegevens ook ten behoeve van direct marketing. Als u geen reclame wilt ontvangen, hebt u het recht om hier op elk moment bezwaar tegen te maken. In de toekomst zullen we dan rekening houden met uw bezwaar.

Er geldt geen vormvereiste voor het bezwaar. U dient het bezwaar indien mogelijk te richten aan:

Stadtwerke Nettetal,  Leuther Str. 25, 41334 Nettetal (D), Tel.+49 (0) 2157 1205 0, Fax +49 (0)2157 1205 129,
E-Mail service@stadtwerke-nettetal.de